Rozhodnutí Rady ze dne 24. září 2012 o jmenování jednoho člena správní rady Evropské agentury pro chemické látky