Kommissionens forordning (EF) nr. 1856/2003 af 21. oktober 2003 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer