Zadeva T-541/19: Sklep Splošnega sodišča z dne 29. januarja 2020 – Shindler in drugi/Svet (Tožba zaradi opustitve ukrepanja – Pravo institucij – Izstop Združenega kraljestva iz Unije – Državljani Združenega kraljestva, ki prebivajo v drugi državi članici Unije – Evropske volitve 2019 – Prošnja za preložitev evropskih volitev – Neobstoj pravnega interesa – Nedopustnost)