ÄNDRINGSSKRIVELSE NR 2 TILL FÖRSLAGET TILL FÖRSLAGET TILL ALLMÄN BUDGET 2016 Uppdatering av de beräknade behoven för jordbruksutgifterna och fisket Att hantera flyktingkrisen: omedelbara finansiella åtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan$