SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 408/98 van Elisabeth SCHROEDTER aan de Commissie. Vast stadsafval in Galicië