Kohtuasi C-476/16: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 16. novembri 2017. aasta määrus (Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte eelotsusetaotlus – Horvaatia) – Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo versus Air Serbia A.D. Beograd, Dane Kondić (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 — Eelotsusetaotluse esitanud organi pädevus „kohtuna“ — Sõltumatus — Eelotsusetaotluse ilmne vastuvõetamatus)