Mål F-136/11: Talan väckt den 19 december 2011 — ZZ mot kommissionen