Cauza F-136/11: Acțiune introdusă la 19 decembrie 2011 — ZZ/Comisia