Απόφαση του Δικαστηρίου της 28ης Νοεμβρίου 1989 στην υπόθεση C-129/86: Ελληνική Δημοκρατία κατά Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Περάτωση διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικής με εισαγωγές φυσικού μαγνησίτου, αδρανώς κεκαυμένου)