Ανακεφαλαίωση προκηρύξεων υποβολής προσφορών που χρηματοδοτεί η ΕΟΚ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) ή του κοινοτικού προϋπολογισμού (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων — Συμπλήρωμα) (Εβδομάδα από 24 έως 28 Ιανουαρίου 1989)