Írásbeli kérdés E-011168/10 Sonia Alfano (ALDE), Emine Bozkurt (S&D), Michael Cashman (S&D), Cornelis de Jong (GUE/NGL), Sophia in 't Veld (ALDE), Ulrike Lunacek (Verts/ALE), Monica Luisa Macovei (PPE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) és Rui Tavares (GUE/NGL) a Bizottság számára. Az azonos neműek közötti élettársi kapcsolatok tagállami joggyakorlatban való el nem ismerésének jogszerűsége