Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling om den tillfälliga tillämpningen av protokollet om fastställande, för tiden 3 maj 2000 2 maj 2002, av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Angolas regering om fiske utanför Angolas kust (framlagt av Kommissionen)