Ehdotus neuvoston päätös Euroopan yhteisön ja Angolan tasavallan hallituksen välisessä Angolan rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 3 päivän toukokuuta 2000 ja 2 päivän toukokuuta 2002 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan väliaikaista soveltamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona