Πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας υπό τη μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου το οποίο καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιστάθμιση που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αγκόλας όσον αφορά την αλιεία στα ανοικτά της Αγκόλας, για την περίοδο από την 3η Μαϊου 2000 έως τις 2 Μαίου 2002