Mål C-489/10: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 5 juni 2012 (begäran om förhandsavgörande från Sad Najwyzszy — Polen) — brottmål mot Lukasz Marcin Bonda (Gemensam jordbrukspolitik — Systemet för enhetlig arealersättning — Förordning (EG) nr 1973/2004 — Artikel 138.1 — Utestängning från stöd om det föreligger felaktig angivelse av den deklarerade arealen — Sanktionens administrativa eller straffrättsliga karaktär — Förbudet mot dubbelbestraffning — Principen ne bis in idem)