ETA:n sekakomitean päätös N:o 39/2001, tehty 30 päivänä maaliskuuta 2001, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta