Cauza C-633/13: Ordonanța președintelui Curții din 13 martie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Najwyższy – Polonia) – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji/Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, cu participarea: P4 Sp. z o.o., Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji