Kohtuasi C-633/13: Euroopa Kohtu presidendi 13. märtsi 2014 . aasta määrus (Sąd Najwyższy eelotsusetaotlus – Poola) – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji versus Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, menetluses osalesid: P4 Sp. z o.o., Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji