Decizia Comisiei din 13 august 2008 de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare vopselelor și lacurilor de interior [notificată cu numărul C(2008) 4453] (Text cu relevanță pentru SEE) (2009/544/CE)