Mål T-765/19: Talan väckt den 8 november 2019 – Genus Investments mot kommissionen