Zaak T-765/19: Beroep ingesteld op 8 november 2019 – Genus Investments/Commissie