Întrebare scrisă E-008026/11 Jim Higgins (PPE) adresată Comisiei. Activitatea de reciclare