Zaak C-478/01: Beroep, op 11 december 2001 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Groothertogdom Luxemburg