Klausimas raštu E-1054/05 Paul van Buitenen (Verts/ALE) Komisijai. Dėl prieštaringų liudininkų parodymų prieš žurnalistą Hans-Martin Tillack galimų priežasčių