2011 m. gruodžio 13 d. Sprendimas Nr. U4 dėl Reglamento (EB) Nr. 883/2004 65 straipsnio 6 ir 7 dalyse ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 70 straipsnyje nustatytos kompensavimo tvarkos Tekstas svarbus EEE ir EB bei Šveicarijos susitarimui