Otsus nr U4, 13. detsember 2011 , määruse (EÜ) nr 883/2004 artikli 65 lõigete 6 ja 7 ning määruse (EÜ) nr 987/2009 artikli 70 kohase tagasimaksmise korra kohta EMPs ja EÜ-Šveitsi kokkuleppe raames kohaldatav tekst