Sdělení Komise Radě a evropskému Parlamentu - Jednotné řízení jako další krok k účinnějšímu společnému evropskému azylovému systému {SEC(2004) 937}