Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.10265 — Hisense Group/Sanden) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2021/C 197/02