Comunicarea Comisiei privind cantitatea nesolicitată care urmează să fie adăugată la cantitatea stabilită pentru subperioada 1 iulie 2011 - 30 septembrie 2011 în cadrul anumitor contingente deschise de Uniune pentru produse din sectorul cărnii de pasăre și din cel al ouălor și ovalbuminelor