Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.2421 — Continental/Temic) (Voor de EER relevante tekst)