Budjettipääosasto — Ilmoitus avoinna olevasta varapääjohtajan virasta (palkkaluokka AD 15) (Henkilöstösääntöjen 29 artiklan 2 kohta) COM/2020/10397