SKRIFTLIG FRÅGA E-1468/00 från Ulla Sandbæk (EDD) till kommissionen. Dansk frivillig förtidspension.