Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 18. mája 2011.