2013 m. lapkričio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 199/2013, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo V priedas (Laisvas darbuotojų judėjimas)