Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1190 на Комисията от 11 юли 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 185/2013 по отношение на приспадания от риболовни квоти, отпуснати на Испания за 2019 г.