Laatste publicatie van het Hof van Justitie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 200 van 23.8.2003