Soovitus nõukogu arvamus vastavalt nõukogu 7. juuli 1997 määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli 5 kolmandale lõikele Kreeka kaasajastatud stabiilsusprogrammi kohta, 2004-2007