Cauza C-49/19: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 25 noiembrie 2020 – Comisia Europeană/Republica Portugheză (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Comunicații electronice – Serviciu universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații – Directiva 2002/22/CE – Rețele și servicii – Articolul 13 – Finanțarea obligațiilor de serviciu universal – Mecanism de repartizare – Principiile transparenței, perturbării minime a pieței, nediscriminării și proporționalității)