Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1927 z dnia 16 października 2017 r. zatwierdzające zmianę w specyfikacji nazwy dotyczącej chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego [Méntrida (ChNP)]$