Cauza T-505/08: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2010 — Nadine Trautwein Rolf Trautwein/OAPI (Hunter) [ „Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Hunter — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009] — Limitarea produselor desemnate în cererea de înregistrare a mărcii” ]