RESOLUTIE HOUDENDE ADVIES VAN HET EUROPESE PARLEMENT VOLGENS DE PROCEDURE ZONDER VERSLAG INZAKE HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN AAN DE RAAD VOOR EEN VERORDENING TOT ORGANISATIE VAN EEN ENQUETE INZAKE DE STRUCTUUR VAN DE LANDBOUWBEDRIJVEN 1983