/* */

TITJUR Scheffler Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 2. prosince 2010. # Frank Scheffler proti Landkreis Wartburgkreis. # Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Verwaltungsgericht Meiningen - Německo. # Článek 104 odst. 3 první pododstavec jednacího řádu. # Věc C-334/09.