Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Európskej únie a predbežnom uplatňovaní protokolu dohodnutého medzi Európskou úniou a Madagaskarskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami