Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 4. září 2014 Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 4. září 2014.#Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C. v. Evropská komise.#Kasační opravný prostředek – Státní podpory – Podpory poskytované podnikům usazeným na území Benátek a Chioggia – Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora.#Věc C‑145/13 P.