Avizul Comitetului Regiunilor „Crearea unei culturi europene a guvernanței pe mai multe niveluri: inițiative în continuarea Cărții albe a Comitetului Regiunilor”