Odluka zajedničkog odbora EGP-a br. 293/2019 od 13. prosinca 2019. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/311]