Kirjalik küsimus E-3371/06 Esitaja(d): Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) komisjonile. Nafta ja alternatiivsed energiaallikad