2004 m. rugpjūčio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1446/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą