Zadeva T-119/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. februarja 2021 – Mutondo/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi glede na razmere v Demokratični republiki Kongo – Zamrznitev sredstev – Ohranitev imena tožeče stranke na seznamih zadevnih oseb – Obveznost obrazložitve – Pravica do izjave – Dokaz o utemeljenosti uvrstitve in ohranitve na seznamih – Očitna napaka pri presoji – Ohranitev dejanskih in pravnih okoliščin, na podlagi katerih so bili sprejeti omejevalni ukrepi – Pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja – Domneva nedolžnosti – Sorazmernost – Ugovor nezakonitosti)