TITJUR Tinelli Hotărârea Curții din data de 22 februarie 1979. # Renzo Tinelli împotriva Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Landessozialgericht Baden-Württemberg - Germania. # Securitate socială. # Cauza 144/78.